Tandbeugel voor het kind

Tandbeugel voor het kind

Tijdig beugelen voorkomt ellende 

Een kind op vroege leeftijd laten beugelen, voorkomt ellende op latere leeftijd. Verkeerd uitgelijnd kaakstructuur maakt dat de tanden/kiezen niet passend op elkaar zitten. Wat het dagelijks onderhoud van het gebit bemoeilijkt. Niet netjes naast elkaar staande tanden en kiezen, bemoeilijkt het grondig poetsen. Met tot gevolg slechte mondhygiëne, welke tot zeer ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid kan leiden.

Start bij de laatste melkkiezen

Voor een correcte herstel van de algehele kaakstructuur is het raadzaam om bij de laatste melkkiezen te starten, vooral als het kind te maken heeft met ernstige overbeet of scheefgroei van de kaken. Komen de definitieve tanden door, dan is de tandstructuur al gecorrigeerd. Echter, zie je jammer genoeg de meeste kinderen beugelen als ze veel ouder zijn. Ze hebben dan alle melktanden en melkkiezen verwisseld.

Duur van de beugelbehandeling

De duur van de beugelbehandeling hangt af van enkele factoren. Deze zijn de gebitsontwikkeling, het aanpassingsvermogen en de motivatie van de patiënt. Al na 3 maanden kunnen de tanden al recht staan. En binnen zes maanden zal het kaakbot hard en sterk genoeg zijn om de tanden en kiezen op hun plaats te houden. Bij kinderen op jonge leeftijd zal de orthodontist met een voorbehandeling de stand van de kaken corrigeren. En daarna starten met de vaste beugelbehandeling. De beugelbehandeling duurt dan twee tot drie jaar. De diverse mogelijkheden en methoden van beugelen, maakt het herstelproces voor het kind aangenamer.

De retentieperiode

De retentieperiode wordt ingelast na de periode van de actieve beugelbehandeling. Het belang van deze retentieperiode is om te voorkomen dat er verschuivingen in het gebit optreden. De orthodontist plaatst dan zo een draadje oftewel een spalkje achter de tanden. De draad spalk achter de tanden dient om het mooie resultaat vast te houden. Het best is dus om deze spalkjes te laten zitten, vooral gelet op het feit dat je tanden je hele leven blijven bewegen. Een voorwaarde daarbij is echter het op na houden van een goede mondhygiëne. Doe je dat niet, dan kunnen de resten voedsel en drank voor snelle tandplak zorgen met alle ellende nadien voor de gezondheid.