omgaan met mensen met Parkinson

Omgaan met mensen met Parkinson: advies en tips

Wanneer je iemand kent met de ziekte van Parkinson, zijn er een aantal tips die je kunt toepassen om hiermee om te gaan. Dit is zowel fijner voor jou als voor de persoon met de ziekte. Helaas is er nog geen manier gevonden om de ziekte te genezen maar is er wel een behandeling van Parkinson. Vaak gaat het hierbij om therapieën. Het is belangrijk dat jij de tijd neemt wanneer je iemand gaat helpen die Parkinson heeft. Ben dus geduldig en doe rustig aan. Praat langzaam en wacht ook rustig op een antwoord. Zorg er ook voor dat je geen dubbele dingen vraagt van iemand met Parkinson. Praten, lopen en eten gaat langzamer en vraagt om concentratie. Vraag daarom niet om dubbele opdrachten en zorg ook dat er niet te veel prikkels aanwezig zijn in de omgeving. Hierbij kun je denken aan de tv of een radio. 

Neem de symptomen serieus

Een van de symptomen van de ziekte van Parkinson is een verminderde mimiek in het gezicht. Het kan daarom soms lastig zijn om af te lezen hoe een persoon zich voelt. Het is daarom belangrijk dat je in gesprek gaat waarbij je kunt vragen naar de emotie van die persoon. Andere symptomen die horen bij Parkinson kunnen ervoor zorgen dat er meer aandrang is om te plassen of een sombere stemming. De symptomen kunnen erg uiteenlopen en verschillen per persoon en kunnen ook verergeren. Luister daarom goed naar de persoon en de behoefte en neem dit ook serieus. 

Lees je in over de ziekte en symptomen

Wanneer je zelf niet de ziekte van Parkinson hebt, kan het lastig zijn om je in die andere persoon te plaatsen. Het is daarom belangrijk dat je je goed inleest en alle informatie opdoet. Hoe meer jij weet over de ziekte, hoe beter jij diegene kan helpen. Het is ook fijn voor degene met de ziekte omdat hij of zij zich gehoord kan voelen en zijn of haar verhaal beter kan doen. Je begrijpt wat die persoon nodig heeft en hoe jij eventueel kunt bijspringen. Er zijn veel websites en folders te vinden met informatie over de ziekte van Parkinson en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.