zorg

Hoe regelt u 24 uurs zorg en wat is er mogelijk?

Fragiele ouderen, chronisch zieken en mensen met een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening of beperking kunnen niet zonder zorg. Voor deze mensen is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. Via deze wet kunt u ervoor zorgen dat iemand intensieve 24 uurs zorg krijgt. In dit artikel leggen wij uit welke stappen u moet ondernemen om dit voor uzelf of een ander te regelen en welke mogelijkheden er zijn.

De aanvraag

Als de situatie zo erg is dat er 24 uurs zorg nodig is moet u dit eerst met de huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. Zij zullen dan de aanvraag voor 24 uurs zorg aanbieden, in principe zal dat altijd eerst een opname in een verpleeghuis of andere dergelijke instelling zijn. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal daarna een indicatie afgeven, hierin staat precies hoeveel zorg en hulp er nodig is voor de patiënt. Voor ouderen die permanent hulp nodig hebben worden de indicaties uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd zal het CIZ een zorgprofiel vaststellen waarin staat wat voor zorg u nodig heeft.

Kan het ook thuis?

In principe zult u de 24 uurs zorg altijd in een verpleeghuis krijgen, omdat hier de verplegers en medicijnen altijd in de buurt zijn. Het is ook mogelijk om deze zorg thuis te krijgen, dit kan echter alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een dergelijk verblijf in een verpleeghuis of andere instelling. Ook moet de zorg thuis natuurlijk veilig en doelmatig zijn, om potentiële problemen te voorkomen. Namens de zorgverzekeraars zal een zorgkantoor gaan kijken en bepalen of zorg thuis mogelijk en haalbaar is.

Twee zorgpakketten voor thuis

Mocht zorg thuis haalbaar zijn, zijn er in principe twee pakketten mogelijk, namelijk het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT).

  • Volledig Pakket Thuis: Bij dit pakket zal u worden verzorgd door een zorginstelling in de buurt. Hier maakt u gebruik van als u in uw eigen huis blijft wonen, er is hierbij wel een indicatie aanwezig voor een opname in een verpleeghuis. Dit pakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet en zal worden betaalt door uw zorgverzekeraar. Het pakket bevat onder andere de persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding naar uw arts, een alarmsysteem en de maaltijden. Uw eigen bijdrage zal lager zijn dan bij vergelijkbare zorg in een verpleeghuis, omdat u uw eigen huur of hypotheek blijft betalen.
  • Modulair Pakket Thuis: Hierbij is het voornaamste verschil dat niet één zorginstelling alle zorg en ondersteuning levert, maar meerdere. Alle afspraken zullen worden beschreven in het zorgplan. U krijgt alle zorg waarvoor u een indicatie hebt gekregen, met als uitzondering de maaltijden.
Posts created 8

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven